De roadmap

Op dit moment is er nog niet zoveel te zeggen over de roadmap, de planning van dit project. We zijn nog maar net begonnen met het bouwen van een team rondom alles wat er moet gebeuren. Het doel is om medio 2022 een eerste versie van de software uit te brengen.

De complete software blauwdruk en user experience (UX) is uitgewerkt. Zodra er voldoende middelen beschikbaar zijn kan direct gestart worden met het bouwen van de software.

Op dit moment wordt er druk gezocht naar geschikte venture capitalists (durf investeerders) en (kennis)partners. De mogelijkheid om een deel van het project te financieren middels een ICO of met behulp van crowdfunding wordt onderzocht.

Lees meer over het project!
Of neem contact op met het projectteam.